هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

منابع تحت فشار آکوا سیستم ایتالیا

( 2161 )

منابع تحت فشار آکوا سیستم ایتالیا

افزودن به لیست دلخواه

قطراتصالات (in)

ابعاد (mm)

ماكزیمم  فشار کاری (bar)

ظرفیت (lit)

مدل

ارتفاع

قطر

1

656

365

10

50

VAV50

1

783

365

10

60

VAV60

1

840

410

10

80

VAV80

1

849

495

10

100

VAV100

1

975

550

10

150

VAV150

1 1/4

1085

600

10

200

VAV200

1 1/4

1240

650

10

300

VAV300

1 1/4

1490

750

10

500

VAV500

منابع تحت فشار آکوا سیستم ایتالیا