هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

حوله خشک کن ایران رادیاتور مدل Oasis

( 2201 )

حوله خشک کن ایران رادیاتور مدل  Oasis

Give a Name

افزودن به لیست دلخواه

مدل

تعداد پره­ها
(لوله­ها)

ظرفیت حرارتی
Ċ T=60Δ  

ابعاد ((mm

آکس لوله ورود وخروج
(
mm)

حجم آبگیری(L)

(kcal/h)

(Watt)

طول

ارتفاع

Oasis 60/50

8

695

880

527

598

500

2.2

Oasis 80/50

13

1027

1195

527

785

500

2.6

Oasis 120/50

19

1359

1580

527

1192

500

3.8

Oasis 180/50

28

1793

2085

527

1760

500

5.6