هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

حوله خشک کن ایران رادیاتور مدل TR 06

( 2201 )

حوله خشک کن ایران رادیاتور مدل TR 06

Give a Name

افزودن به لیست دلخواه

مدل

ظرفیت حرارتی
Ċ T=60Δ  

ابعاد ((mm

آکس لوله ورود وخروج
(
mm)

(kcal/h)

(Watt)

طول

ارتفاع

TR 06 80X50chrome

471

526

540

770

500

TR 06 80X50white

471

526

540

770

500

TR 06 120X50chrome

672

780

540

1180

500

TR 06 120X50white

672

780

540

1180

500