هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

حوله خشک کن ایران رادیاتور مدل Balneum

( 2201 )

حوله خشک کن بالنیوم

افزودن به لیست دلخواه

مدل

تعداد پره­ها
(لوله ­ها)

ظرفیت حرارتی
Ċ T=60Δ  

ابعاد ((mm

آکس لوله ورود وخروج
(
mm)

حجم آبگیری(L)

(kcal/h)

(Watt)

طول

ارتفاع

Balneum 60/50-10

10

435

505

527

590

500

2.46

Balneum 60/50-14

14

450

523

527

590

500

3.15

Balneum 60/35-14

14

398

463

377

590

350

2.4

Balneum 80/35

19

629

731

377

770

350

3

Balneum 80/50

19

695

808

527

770

500

3.4

Balneum 120/50

29

925

1075

527

1202

500

5.2

Balneum 180/50

43

1230

1430

527

1778

500

7.7

حوله خشک کن بالنیوم