هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

حوله خشک کن ایران رادیاتور مدل TR 01 & TR 02

( 2201 )

حوله خشک کن ایران رادیاتور مدل TR 01 & TR 02

افزودن به لیست دلخواه

مدل

ظرفیتحرارتی
Ċ T=60Δ  

ابعاد ((mm

آکسلولهورودوخروج
(
mm)

(kcal/h)

(Watt)

طول

ارتفاع

TR01 80X50chrome

420

488

540

800

500

TR01 80X50white

420

488

540

800

500

TR01 120X50white

650

754

540

1200

500

TR02 80X50chrome

420

488

540

800

500

TR02 80X50white

420

488

540

800

500

TR02 120X50white

650

754

540

1200

500

حوله خشک کن ایران رادیاتور مدل TR 01 & TR 02