هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

حوله خشک کن ایران رادیاتور مدل TR 03 & TR 15

( 2201 )

حوله خشک کن ایران رادیاتور مدل TR 03 & TR 15

افزودن به لیست دلخواه

مدل

ظرفیتحرارتی
Ċ T=60Δ  

ابعاد ((mm

آکسلولهورودوخروج
(
mm)

(kcal/h)

(Watt)

طول

ارتفاع

TR03 80X50chrome

363

442

540

800

500

TR03 80X50white

363

442

540

800

500

TR03 120X50white

581

674

540

1200

500

TR15 80X50chrome

363

442

540

800

500

TR15 80X50white

363

442

540

800

500

TR15 120X50white

581

674

540

1200

500

TR15 120X50white

581

674

540

1200

500

حوله خشک کن ایران رادیاتور مدل TR 03 & TR 15