هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

حوله خشک کن ایران رادیاتور مدل TR 06

( 2201 )

حوله خشک کن ایران رادیاتور مدل TR 06

افزودن به لیست دلخواه

مدل

ظرفیتحرارتی
Ċ T=60Δ  

ابعاد ((mm

آکسلولهورودوخروج
(
mm)

(kcal/h)

(Watt)

طول

ارتفاع

TR 06 80X50chrome

471

526

540

770

500

TR 06 80X50white

471

526

540

770

500

TR 06 120X50chrome

672

780

540

1180

500

TR 06 120X50white

672

780

540

1180

500

حوله خشک کن ایران رادیاتور مدل TR 06