هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

بخاری کارگاهی نفتی - گازوئیلی 440 شرکت انرژی

( 2191 )

انرژی

افزودن به لیست دلخواه

مشخصات فني

واحد

DW 0440

 

نوع سوخت

-

نفت سفيد/گازوئيل

 

توان حراررتي ورودي

Kcal/hr

52000

 

مصرف سوخت

Per hour

گازوئيل1.3-5.8/نفت سفيد1.6-6

 

فضاي قابل گرمايش

m3

500-950

 

مشخصات برق

Ph-V-A

1-220-1

 

ابعاد)عرض*طول*ارتفاع(

Cm

160*94*73

 

وزن

Kg

60

 

بخاری کارگاهی نفتی - گازوئیلی 440 شرکت انرژی