هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

بخاری کارگاهی نفتی - گازوئیلی 450 - 250

( 2191 )

بخاری کارگاهی نفتی - گازوئیلی 450 - 250

افزودن به لیست دلخواه

مشخصات فني

واحد

DW 0250/DW 0450

 

نوع سوخت

-

نفت سفيد/گازوئيل

 

توان حراررتي ورودي

Kcal/hr

32000/52000

 

مصرف سوخت

Per hour

نفت سفيد0.9-3.6-گازوئيل 1.5-3

نفت سفيد1.6-6/گازوئيل1.3-5.8

 

فضاي قابل گرمايش

m3

350-550/500-950

 

مشخصات برق

Ph-V-A

1-220-1

 

ابعاد)عرض*طول*ارتفاع(

Cm

125*83*59/155*103*75

 

وزن

Kg

53/85

 

بخاری کارگاهی نفتی - گازوئیلی 450 - 250