هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

بهارساز 680

بهارساز 680

افزودن به لیست دلخواه

مشخصات فني

واحد

GW 0461

 

نوع سوخت

-

گاز طبيعي

 

توان حراررتي ورودي

Kcal/hr

50000

 

مصرف سوخت

Per hour

5.3m3

 

فضاي قابل گرمايش

m3

500-950

 

ابعاد)عرض*طول*ارتفاع(

Cm

160*94*73

 

وزن

Kg

52