هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

پمپهای تصفیه جکوزی هایوارد

پمپهای تصفیه جکوزی هایوارد

Give a Name

0 تومان

افزودن به لیست دلخواه

مدل

قدرت

(H.P)

سايزاتصالات

(Inch)

دبي پمپ(gpm)نسبت با ارتفاع(متر)

6

9

12

18

21

SP2607X10

1

1 ½

85

76

65

27

-

SP2607X15

1 ½

1 ½

97

90

80

50

10

SP2607X20

2

2

116

111

99

70

51

SP2607X25

2 ½

2

109

109

104

84

69

SP3210EE

1

2

131

122

110

82

60

SP3215EE

1 ½

2

150

148

140

112

94

SP3220EE

2

2

170

170

162

130

110