هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

فیلتر دیاتومه جکوزی هایوارد

فیلتر دیاتومه جکوزی هایوارد

Give a Name

0 تومان

افزودن به لیست دلخواه

مدل

حجم آبدهي

GPM

10 ساعت

ارتفاع

خاك مورد نياز

KG

سايزلوله

Inch

حجمتصفيه

حجمتصفيه

ابعادCM

ابعادCM

EC40AC

40

76.5

96

41

68

1.9

2

EC50AC

50

96

120

35

80

2.4

2

EC75AC

80

150

190

52

76

3.2

2