هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

دیگهای بخار برقی سونای بخار جازی

دیگهای بخار برقی سونای بخار جازی

Give a Name

0 تومان

افزودن به لیست دلخواه

مدل

ظرفيت(KW)

حجم اتاق سونا(M3)

TS90

9

12

TS120

12

16

CS60

6

8

CS90

9

12

CS120

12

16

CS140

14

22

C-S-60

6

12

C-S-90

9

20

C-H-60

6

12

C-H-90

9

20

S-K-60

6

12

S-K-90

9

20

SKC-60

6

12

SKC-90

9

20

S-P-60

6

12

S-P-90

9

20

TS60

6

8