هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

دیگهای بخار برقی سونای بخار هلو

دیگهای بخار برقی سونای بخار هلو

Give a Name

0 تومان

افزودن به لیست دلخواه

مدل

قدرت(K.W)

فاز

حجم اتاق(M3)

60M2

6

1/3

8

95M2

95

1/3

12

120M2

12

1/3

16

140M2

14

1/3

22