هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

پکیج شنی هایوارد

پکیج شنی هایوارد

Give a Name

0 تومان

افزودن به لیست دلخواه

مدل

فيلتر

شرح

آبدهيGPM

آبدهيM3/H

S144TPAKS

S144

پمپ 3/4 hp مدلpower-flo +شاسي پمپ وفيلتر+كيت اتصالات و لوله هاي رابطي

30

6.8

S166TPAKS

S166

پمپ 1hp مدلpower-flo+شاسي پمپ و فيلتر+كيت اتصالات و لوله هاي رابطي

35

7.9

S180TPAKS

S180

پمپ 1hp مدلpower-flo+شاسي پمپ و فيلتر+كيت اتصالات و لوله هاي رابطي

40

9.0