هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

پمپ های تصفیه استخر هایوارد

پمپ های تصفیه استخر هایوارد

Give a Name

0 تومان

افزودن به لیست دلخواه

مدل

قدرت(H.P)

سايز لوله(inch)

دبي پمپ(gpm) نسبت با ارتفاع(متر)

6

9

12

18

21

Super Pump

SP2607X10

1

½.1

85

76

65

27

-

SP2607X15

½.1

½.1

97

90

80

50

10

SP2607X20

2

2

116

111

99

70

51

SP2607X25

½.2

2

109

109

104

84

69

Tri-star

SP3210EE

1

2

131

122

110

82

60

SP3215EE

½.1

2

150

148

140

112

94

SP3220EE

2

2

170

170

162

130

110

SP3230EE

3

2

190

190

186

155

138

Super Pump II

SP3007EAZ

1

1 ½

-

-

63

46

32

SP3010EAZ

1 ½

2

-

-

89

69

56

SP3015EAZ

2

2

-

-

112

90

75

SP3025EAZ

3

2

-

-

132

103

86

Power Flo

SP157X5PF

3/4

1 ½

91

80

62

-

-

SP1580TLPF

1

1 ½

86

75

58

-

-