هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

فیلتر دیاتومه استخر هایوارد

فیلتر دیاتومه استخر هایوارد

Give a Name

0 تومان

افزودن به لیست دلخواه

مدل

آبدهي

سطح فيلتراسيون

ابعاد CM

M2

FT2

قطر

ارتفاع

2420

48

2.2

24

58

82

3620

72

3.3

36

58

87

4820

96

4.4

48

58

102

6220

120

5.5

60

58

117

7220

144

6.6

72

58

135

EC40AC

40

1.36

15

41

68

EC50AC

50

1.85

20

35

80

EC75AC

80

2.32

25

52

76