هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

فیلترهای شنی استخر هایوارد

فیلترهای شنی استخر هایوارد

گرین

0 ریال بدون مالیات.

در انبار موجود نیست

افزودن به لیست دلخواه

مدل

آبدهي

(GPM)

حجم تصفيه M3

ابعاد CM

شن مورد نياز (Kg)

سايز لوله

8 ساعت

10 ساعت

قطر

ارتفاع

S144T

30

57

72

36

80

18

½.1

S166T

35

67

84

41

83

45

½.1

S180T

40

75

90

46

88

68

½.1

S200S

44

85

105

57

93

90

½.1

S210T

44

85

105

52

95

90

½.1

S220T

52

100

125

56

103

105

½.1

S244T

62

118

148

62

105

135

½.1

S270T

74

142

177

68

108

158

2

S310T2

98

188

235

77

120

225

2

S360T2

141

250

312

90

132

315

2

S311SX

99

190

237

78

97

158

2

S360SX

130

250

312

90

115

315

2