هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

کلرزن و تجهیزات ضدعفونی کننده استخر هایوارد

کلرزن و تجهیزات ضدعفونی کننده استخر هایوارد

گرین

0 ریال بدون مالیات.

در انبار موجود نیست

افزودن به لیست دلخواه

مدل

شرح

مورد مصرف

سايز اتصالات

وزن كلر مصرفي

CL100

كلرزن قرصي خطي كوچك inline

جكوزي

11/2

1/9

CL110

كلرزن قرصي خطي كوچك ofline

-

-

-

CL200

كلرزن قرصي خطي بزرگ inline

استخر

2

4

CD01

شناور قرص كلر

استخر كوچك و جكوزي

-

-

TK001

تست كلر ph

-

-

-

AQUA RITE

كلرزن نمكي (كلرين ژنراتور)

كلرزن نمكي (كلرين ژنراتور)

-

75

AQUA TROL

كلرزن نمكي (كلرين ژنراتور)

كلرزن نمكي (كلرين ژنراتور)

-

150