هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

فن کویل اتاقی تهویه

( 128 )

با ظرفیت هوادهی ۲۰۰,۳۰۰,۴۰۰,۶۰۰,۸۰۰,۱۰۰۰,۱۲۰۰cfm

با قابلیت استفاده از کویل گرمایی الکتریکی

خروجی هوا از بالا، روبرو یا با دمپرهای قابل تنظیم در مدل های FL

دارای موتور سه سرعته

افزودن به لیست دلخواه

سایز

هوادهی(CFM)

تعدادفن وموتور

جریان (A)

صدا (db)

وزن(Kg)

2

200

1/1

0.45

57

25.6

3

300

1/1

0.45

74

30

4

400

2/1

0.75

87

35.5

6

600

2/1

0.75

108

41.7

8

800

2/2

1.5

147

56.3

10

1000

2/2

1.5

157

60.2

12

1200

2/2

1.5

162

62.5