هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

فن کوئل سقفی بدون پلنیوم برگشت هوا داخل سقف کاذبFC-TS

( 1281 )

فن کوئل سقفی بدون پلنیوم برگشت هوا داخل سقف کاذبFC-TS

افزودن به لیست دلخواه

مدل

هوادهی
(CFM)

جریان
(
A)

دبی آب(GPM)

افتفشار
(Ft.H2o)

ابعاد(CM)

وزن
(Kg)

طول

عرض

ارتفاع

FC-TS-0340

200

0.35

2.5

2.1

70.8

51.1

22.6

14

FC- TS -0510

300

0.35

3

3.2

90.9

51.1

22.6

17

FC- TS -0680

400

0.55

4

5.7

110.9

51.1

22.6

21

FC- TS -1020

600

0.55

5

10.2

140.9

51.1

22.6

25

FC- TS -1360

800

1.1

6.7

15.3

181.1

51.1

22.6

31

FC- TS -1700

1000

1.1

6.7

27.7

181.1

51.1

22.6

37

FC- TS -2040

1200

1.1

6.7

27.7

181.1

51.1

22.6

38