هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

فن کوئل کانالی روکار با کابینت ایستاده FD-TV

( 1282 )

فن کوئل کانالی روکار با کابینت ایستاده FD-TV

افزودن به لیست دلخواه

مدل

هوادهی
(CFM)

جریان
(
A)

دبیآب(GPM)

افتفشار
(Ft.H2o)

ابعاد(CM)

وزن
(Kg)

طول

عرض

ارتفاع

FD-TV-1020

600

1.08

6

0.46

71.1

46.9

97.8

47.3

FD-TV -1360

800

1.23

8

0.69

81.3

46.9

97.8

64.4

FD-TV -1700

1000

1.99

10

1.15

93.9

46.9

97.8

71

FD-TV -2040

1200

2.04

12

1.39

106.7

46.9

97.8

76.5

FD-TV -2380

1400

2.34

14

2.31

132.1

46.9

97.8

98

FD-TV -2720

1600

2.4

16

3.23

142.2

46.9

97.8

101

FD-TV -3060

1800

3.2

18

4.16

149.8

46.9

97.8

141

FD-TV -3400

2000

3.6

20

5.31

157.5

46.9

97.8

156