هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

منابع تحت فشار زیلمت ایتالیا

منابع تحت فشار زیلمت ایتالیا

افزودن به لیست دلخواه

قطراتصالات (in)

ابعاد (mm)

ماكزيمم فشارکاری(bar)

ظرفیت(lit)

مدل

ارتفاع

قطر

1

485

270

10

24

ULTRA-PRO 24 V

1

770

380

10

50

ULTRA-PRO 50 V

1

860

380

10

60

ULTRA-PRO 60 V

1

830

450

10

80

ULTRA-PRO 80 V

1

910

450

10

100

ULTRA-PRO 100 V

1 1/2

1235

550

10

200

ULTRA-PRO 200 V

1 1/2

1365

630

10

300

ULTRA-PRO 300 V

1 1/2

1560

750

10

500

ULTRA-PRO 500 V

1 1/2

2075

750

10

750

ULTRA-PRO 750 V

1 1/2

2100

850

6

1000

ULTRA-PRO 1000 V

منابع تحت فشار زیلمت ایتالیا