هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

فن کویل ساکورا مدل کانالی

( 1272 )

فن کویل ساکورا مدل کانالی

افزودن به لیست دلخواه

مدل

حجم هوادهی
(m3/hr)

ظرفیت سرمایش(W)

حداکثرشدت صدا(db)

حداکثرافت فشارآب(KPa)

ابعادپانل(mm)

لوله­های رابط(inch)

DNM18BPVC-CW

25Pa

1210

6350

58

16.0

270*995*516

3/4

75Pa

990

5500

11.6

DNM24BPVC-CW

25Pa

1360

8480

57

34.0

270*995*516

3/4

75Pa

1110

7350

26.0

DNM30BPVC-CW

25Pa

1750

10880

55

33.0

300*1295*636

3/4

75Pa

1480

9650

28.0

DNM36BPVC-CW

25Pa

2230

13070

55

78.0

300*1295*636

3/4

75Pa

1920

11790

63.6

DNM48BPVC-CW

25Pa

2670

15980

59

71.2

300*1515*636

3/4

75Pa

2210

14010

55.0

DNM60BPVC-CW

25Pa

3140

18430

58

90.5

300*1515*636

3/4

75Pa

2670

16510

87.3

ساخت كشور تايلند

مجهز به كوئل 4 رديفه باقابليت تنظيم سرعت فن دستگاه در 5 حالت

قابليت كاركرد در فشار استاتيكي بالا(Ropa-Loopa)

مجهز به ترموستات سيم دار فابريك جهت كنترل دستگاه

قابليت اتصال به هواي آزاد