هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

منابع انبساط عایق دار مهرافروز

منابع انبساط عایق دار مهرافروز

افزودن به لیست دلخواه

وزن ( Kg)

ابعاد (mm)

ضخامت  عایق  پلی ­اورتان(cm)

مدل

ارتفاع

قطر

8.5

47

38.5

2.5

منبع  انبساط  عایق ­دار  50 لیتری

11

47

46.5

3

منبع  انبساط  عایق ­دار  80 لیتری

14.5

57

52.5

3

منبع  انبساط  عایق ­دار  130 لیتری

18.5

69

58

3.5

منبع  انبساط  عایق­ دار  185 لیتری

25

95

58

4

منبع  انبساط  عایق­ دار  250 لیتری

28.5

95

65

4

منبع  انبساط  عایق­ دار 350  لیتری

منابع انبساط عایق دار مهرافروز