هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

مشعل های دوگانه سوز پارس مشعل

( 252 )

مشعل های دوگانه سوز پارس مشعل

افزودن به لیست دلخواه

مدل مشعل

ظرفیت حرارتی (kcal/h)

ظرفیت حرارتی (kw)

PM1 – KLG – 113

32 – 58

2750 – 49880

 

PM2 – KLG – 213

70 – 220

60200 – 189200

 

PM3 – KLG – 213

122 – 456

104920 – 392160

 

PM4 – KLG – 113

148 – 543

127280 – 466980

 

PM4 – KLG – 213

260 – 780

223600 – 670800

 

PM5 – KLG – 113

368 – 1249

316480 – 1074140

 

PM6 – KLG – 313

900 – 1700

774000 – 1462000

 

PM6 – KLG – 413

1700 – 2400

1462000 – 2064000

 

PM6 – KLG – 513

2400 – 3000

2064000 – 2580000