هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

مشعل های گازوئیل سوز پارس مشعل

( 252 )

مشعل های گازوئیل سوز پارس مشعل

افزودن به لیست دلخواه

مدل مشعل

ظرفیت حرارتی (kcal/h)

ظرفیت حرارتی (kw)

PM1 – PLO – 018

12.5 – 30

10750 – 25800

 

PMN1 – PLO – 118

12.5 – 53

10750 – 45580

 

PM1 – PLO – 018

43 – 106

36980 – 91160

 

PM2 – PLO – 218

118 – 214

101480 – 184040

 

PM3 – PLO – 118

118 – 356

101480 – 306160

 

PM3 – PLT – 318

150 – 474

129000 – 407640

 

PM4 – PLT – 218

300 – 783

258000 – 673380

 

PM5 – PLT – 118

356 – 1067

306160 – 917620

 

PM5 – PLT – 218

712 – 1660

612320 – 1427600

 

PM6 – PLT – 318

970 – 1850

834200 – 1591000

 

PM6 – PLT – 418

1850 – 2470

1591000 – 2124200

 

PM6 – PLT – 518

2470 - 3000

2124200 - 2580000