هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

منابع دوجداره افقی پویا مخزن

( 2163 )

منابع دوجداره افقی پویا مخزن

افزودن به لیست دلخواه

ردیف

ظرفیت (Lit)

ضخامت (mm)

وزن (Kg)

طول (cm)

قطرعدسی (cm)

قطرجداره دوم (cm)

1          

300

4-2

116

150

50

58

2          

300

4-2/5

122

150

50

58

3          

300

4-3

135

150

50

58

4          

300

5-2/5

145

150

50

58

5          

300

5-3

155

150

50

58

6          

400

4-2/5

150

140

60

66

7          

400

4-3

160

140

60

66

8          

400

5-2/5

180

140

60

66

9          

400

5-3

195

140

60

66

10      

500

4-2/5

168

152

65

72

11      

500

4-3

180

152

65

72

12      

500

5-2/5

200

152

65

72

13      

500

5-3

210

152

65

72

14      

600

4-2/5

183

152

71

78

15      

600

4-3

195

152

71

78

16      

600

5-2/5

220

152

71

78

کلیه محصولات دارای 5 سال ضمانت شرکت پویا مخزن میباشد.