هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

منابع سوخت و آب پویا مخزن

( 2163 )

منابع سوخت و آب پویا مخزن

افزودن به لیست دلخواه

ردیف

ظرفیت (Lit)

قطرعدسی (cm)

طول (cm)

وزن (Kg)

ورق2mm

ورق3mm

ورق4mm

ورق5mm

1          

500

660

1500

78

117

156

195

2          

1000

900

1500

115

174

220

320

3          

2000

1140

2000

175

264

352

440

4          

3000

1240

2500

-

350

465

585

5          

4000

1440

2500

-

420

550

685

6          

5000

1460

3000

-

500

700

875

7          

6000

1600

3000

-

555

740

925

8          

8000

1850

3000

-

650

867

1085

9          

10000

1900

3500

-

750

1000

1250

10      

12000

1950

4000

-

850

1135

1420

کلیه محصولات دارای 5 سال ضمانت شرکت پویا مخزن میباشد.