هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

منابع کوئل دار عمودی پویا مخزن

( 2163 )

منابع کوئل دار عمودی پویا مخزن

افزودن به لیست دلخواه

ردیف

ظرفیت (Lit)

ضخامت (mm)

وزن (Kg)

سطح  انتقال  حرارتی (ft)

طول (cm)

قطرعدسی (cm)

1          

500

4

130

15

150

66

2          

500

5

162

15

150

66

3          

500

6

192

15

150

66

4          

600

4

140

19

150

72

5          

600

5

180

19

150

72

6          

600

6

205

19

150

72

7          

800

4

180

23

150

82

8          

800

5

220

23

150

82

9          

800

6

270

23

150

82

10      

1000

4

215

27

150

92

11      

1000

5

260

27

150

92

12      

1000

6

320

27

150

92

13      

1200

4

255

32

155

98

14      

1200

5

280

32

150

100

15      

1200

6

340

32

150

100

کلیه محصولات دارای 5 سال ضمانت شرکت پویا مخزن میباشد.