هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

فن کویل گلتی مدل سقفی توکار مدل PWN

( 1221 )

فن کویل گلتی مدل سقفی توکار مدل PWN

افزودن به لیست دلخواه

مدل

هوادهی
(m3/h)

توان ورودی
(
W)

دبی آب(l/h)

افت فشار
(KPa)

وزن
(Kg)

لوله­های رابط (inch)

2 لوله

4 لوله

PWN - 13

400

117

448

8

25.9

3/4

3/4

PWN - 14

400

117

539

14

26.9

3/4

3/4

PWN - 16

400

117

598

11

28.6

3/4

3/4

PWN - 23

800

200

873

15

35.1

3/4

3/4

PWN - 24

800

200

936

8

36.6

3/4

3/4

PWN - 26

800

200

1111

14

38.5

3/4

3/4

PWN - 33

1200

325

1299

21

47.5

3/4

1

PWN - 34

1200

325

1488

21

49.3

3/4

1

PWN - 36

1200

325

1774

26

52.6

3/4

1

فن كوئل­هاي سري PWN با دهش هوا با سرعت متوسط و زياد از دريچه هاي زير و همچنين روبرو طراحي شده است. كيفيت ساخت طبق استاندار EUROVENT نشان از دقت طراحان براي آرامش كاربران مي­باشد.

9 ظرفيت از 300 تا 1100 CFM

موتور قابل تنظيم با 7 سرعت(اينورتر) مبدل حرارتي تا 6 رديف

قابليت انتخاب سيستم 4 و يا 2 لوله

داراي استاندار اروپا EUROVENT