*** سیستم های اسپلیت مرکزی *** 11 محصول وجود دارد

 • ( 0 نظر )
  0 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1398-11-02

  *********فروش  تنها از طریق تماس با شرکت و کارشناسی********** در مدل های حاره ای و معمولی از تناژ های 10 تن تا 20 تن تبرید و قابلیت کوپل کردن تا 56 تن تبرید کارایی در متراژ ها و تناژهای بالا تنوع در استفاده همزمان از انواع یونیت داخلی (کاستی، دیواری، سقفی توکار و کانالی ) دارای کمپرسور اینورتر و کم مصرف در تناژ های مختلف امکان استفاده از دستگاه برای تولید...

  0 تومان
 • ( 0 نظر )
  0 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1398-11-02

  *********فروش  تنها از طریق تماس با شرکت و کارشناسی********** در مدل های حاره ای و معمولی از تناژ های 5 تن تا 10 تن تبرید کارایی در متراژ ها و تناژهای بالا تنوع در استفاده همزمان از انواع یونیت داخلی (کاستی، دیواری، سقفی توکار و کانالی ) دارای کمپرسور اینورتر و کم مصرف در تناژ های مختلف امکان استفاده از دستگاه برای تولید گرمایش (Heat pump) در زمستان فروش...

  0 تومان
 • ( 0 نظر )
  0 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1398-11-02

  *********فروش  تنها از طریق تماس با شرکت و کارشناسی********** در مدل های حاره ای و معمولی از تناژ های 5 تن تا 24 تن تبرید کارایی در متراژ ها و تناژهای بالا تنوع در استفاده همزمان از انواع یونیت داخلی (کاستی، دیواری، سقفی توکار و کانالی ) دارای کمپرسور اینورتر و کم مصرف در تناژ های مختلف امکان استفاده از دستگاه برای تولید گرمایش (Heat pump) در زمستان فروش...

  0 تومان
 • ( 0 نظر )
  0 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1398-11-02

  *********فروش  تنها از طریق تماس با شرکت و کارشناسی********** در مدل های حاره ای و معمولی از تناژ های 5 تن تا 24 تن تبرید کارایی در متراژ ها و تناژهای بالا تنوع در استفاده همزمان از انواع یونیت داخلی (کاستی، دیواری، سقفی توکار و کانالی ) دارای کمپرسور اینورتر و کم مصرف در تناژ های مختلف امکان استفاده از دستگاه برای تولید گرمایش (Heat pump) در زمستان فروش...

  0 تومان
 • ( 0 نظر )
  0 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1398-11-02

  *********فروش  تنها از طریق تماس با شرکت و کارشناسی********** در مدل های حاره ای و معمولی از تناژ های 6 تن تا 25 تن تبرید و قابلیت کوپل کردن تا 60 تن تبرید کارایی در متراژ ها و تناژهای بالا تنوع در استفاده همزمان از انواع یونیت داخلی (کاستی، دیواری، سقفی توکار و کانالی ) دارای کمپرسور اینورتر و کم مصرف در تناژ های مختلف امکان استفاده از دستگاه برای تولید...

  0 تومان
 • ( 0 نظر )
  0 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1398-11-02

  *********فروش  تنها از طریق تماس با شرکت و کارشناسی********** در مدل های حاره ای و معمولی از تناژ های 6 تن تا 25 تن تبرید و قابلیت کوپل کردن تا 60 تن تبرید کارایی در متراژ ها و تناژهای بالا تنوع در استفاده همزمان از انواع یونیت داخلی (کاستی، دیواری، سقفی توکار و کانالی ) دارای کمپرسور اینورتر و کم مصرف در تناژ های مختلف امکان استفاده از دستگاه برای تولید...

  0 تومان
 • ( 0 نظر )
  0 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1398-11-02

  *********فروش  تنها از طریق تماس با شرکت و کارشناسی********** در مدل های حاره ای و معمولی و اکونومیک از تناژ های 4 تن تا 12 تن تبرید و قابلیت کوپل کردن تنوع در استفاده همزمان از انواع یونیت داخلی (کاستی، دیواری، سقفی توکار و کانالی و کاست 360 درجه) دارای کمپرسور اینورتر و کم مصرف در تناژ های مختلف امکان استفاده از دستگاه برای تولید گرمایش (Heat pump) در...

  0 تومان
 • ( 0 نظر )
  0 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1398-11-02

  *********فروش  تنها از طریق تماس با شرکت و کارشناسی********** در مدل های حاره ای و معمولی و اکونومیک از تناژ های 12 تن تا 25 تن تبرید و قابلیت کوپل کردن تا 60 تن تبرید کارایی در متراژ ها و تناژهای بالا تنوع در استفاده همزمان از انواع یونیت داخلی (کاستی، دیواری، سقفی توکار و کانالی و کاست 360 درجه) دارای کمپرسور اینورتر و کم مصرف در تناژ های مختلف امکان...

  0 تومان
 • ( 0 نظر )
  0 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1398-11-02

  *********فروش  تنها از طریق تماس با شرکت و کارشناسی********** در مدل های حاره ای از تناژ های 6 تن تا 20 تن تبرید و قابلیت کوپل کردن تا 60 تن تبرید کارایی در متراژ ها و تناژهای بالا تنوع در استفاده همزمان از انواع یونیت داخلی (کاستی، دیواری، سقفی توکار و کانالی و کاست 360 درجه) دارای کمپرسور اینورتر و کم مصرف در تناژ های مختلف امکان استفاده از دستگاه برای...

  0 تومان
 • ( 0 نظر )
  0 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1398-11-02

  *********فروش  تنها از طریق تماس با شرکت و کارشناسی********** در مدل های حاره ای از تناژ های 6 تن تا 20 تن تبرید و قابلیت کوپل کردن تا 60 تن تبرید کارایی در متراژ ها و تناژهای بالا تنوع در استفاده همزمان از انواع یونیت داخلی (کاستی، دیواری، سقفی توکار و کانالی ) دارای کمپرسور اینورتر و کم مصرف در تناژ های مختلف امکان استفاده از دستگاه برای تولید گرمایش...

  0 تومان
 • ( 0 نظر )
  0 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1398-11-02

  *********فروش  تنها از طریق تماس با شرکت و کارشناسی********** در مدل های حاره ای و معمولی و اکونومیک از تناژ های 5 تن تا 22 تن تبرید و قابلیت کوپل کردن تا 60 تن تبرید کارایی در متراژ ها و تناژهای بالا تنوع در استفاده همزمان از انواع یونیت داخلی (کاستی، دیواری، سقفی توکار و کانالی و کاست 360 درجه) دارای کمپرسور اینورتر و کم مصرف در تناژ های مختلف امکان...

  0 تومان

کاتالوگ

*** سیستم های اسپلیت مرکزی ***