لیست محصولات این تولید کننده تک سارال

 • 53,600,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1399-04-14

   ظرفیت هوادهی: 800 CFM  دارای موتور سه سرعته برای ظرفیت های مختلف با کمترین صدا  برای تا 56 متر مربع (براساس شرایط)   ابعاد (ارتفاع، عرض، طول): 45 * 65 * 90 سانتیمتر   بدنه ساخته شده از ورق گالوانیزه سخت و محکم  دارای فن با قابلیت غلبه بر فشار استاتیکی تا 130 پاسکال  مجهز به کویل چهار ردیفه به منظور بالا بردن ظرفیت حرارتی  دارای پلنیوم برگشت هوا با امکان...

  53,600,000 ریال
 • 51,300,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1399-04-14

   ظرفیت هوادهی: 800 CFM  دارای موتور سه سرعته برای ظرفیت های مختلف با کمترین صدا  برای تا 56 متر مربع (براساس شرایط)   ابعاد (ارتفاع، عرض، طول): 45 * 65 * 90 سانتیمتر   بدنه ساخته شده از ورق گالوانیزه سخت و محکم  دارای فن با قابلیت غلبه بر فشار استاتیکی تا 130 پاسکال  مجهز به کویل چهار ردیفه به منظور بالا بردن ظرفیت حرارتی  دارای پلنیوم برگشت هوا با امکان...

  51,300,000 ریال
 • 40,570,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1399-04-14

   ظرفیت هوادهی 200 CFM  برای تا 12 متر مربع (براساس شرایط)   ابعاد (ارتفاع، عرض، طول): 600*560*230 میلیمتر   دارای ظرفیت سرمایشی بالا با کویل سه ردیفه   دارای سه سرعت استاندارد با سطح صدای پایین   مجهز به شیر هواگیری با کاربری آسان  دارای تشت تقطیر از جنس گالوانیزه با شیب بندی مناسب  امکان ساخت در دو حالت برگشت هوا از زیر و برگشت هوا از پشت  دارای فیلتر...

  40,570,000 ریال
 • 35,700,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1399-04-14

   ظرفیت هوادهی 200 CFM  برای تا 12 متر مربع (براساس شرایط)   ابعاد (ارتفاع، عرض، طول): 600*560*230 میلیمتر   دارای ظرفیت سرمایشی بالا با کویل سه ردیفه   دارای سه سرعت استاندارد با سطح صدای پایین   مجهز به شیر هواگیری با کاربری آسان  دارای تشت تقطیر از جنس گالوانیزه با شیب بندی مناسب  امکان ساخت در دو حالت برگشت هوا از زیر و برگشت هوا از پشت  دارای فیلتر...

  35,700,000 ریال
 • 34,700,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1399-04-14

   ظرفیت هوادهی 300 CFM  برای تا 20 متر مربع (براساس شرایط)   ابعاد (ارتفاع، عرض، طول): 550*780*230 میلیمتر   مناسب جهت نصب در انواع سقف کاذب با ارتفاع کم  دارای ظرفیت سرمایشی بالا با کویل سه ردیفه   دارای سه سرعت استاندارد با سطح صدای پایین   امکان ساخت در دو حالت برگشت هوا از زیر و برگشت هوا از پشت  مجهز به شیر هواگیری با کاربری آسان  استفاده از عایق در...

  34,700,000 ریال
 • 32,700,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1399-04-14

   ظرفیت هوادهی: 800 CFM  دارای موتور سه سرعته برای ظرفیت های مختلف با کمترین صدا  برای تا 56 متر مربع (براساس شرایط)   ابعاد (ارتفاع، عرض، طول): 45 * 65 * 90 سانتیمتر   بدنه ساخته شده از ورق گالوانیزه سخت و محکم  دارای فن با قابلیت غلبه بر فشار استاتیکی تا 130 پاسکال  مجهز به کویل چهار ردیفه به منظور بالا بردن ظرفیت حرارتی  دارای پلنیوم برگشت هوا با امکان...

  32,700,000 ریال
 • 30,800,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1399-04-14

   ظرفیت هوادهی: 800 CFM  دارای موتور سه سرعته برای ظرفیت های مختلف با کمترین صدا  برای تا 56 متر مربع (براساس شرایط)   ابعاد (ارتفاع، عرض، طول): 45 * 65 * 90 سانتیمتر   بدنه ساخته شده از ورق گالوانیزه سخت و محکم  دارای فن با قابلیت غلبه بر فشار استاتیکی تا 130 پاسکال  مجهز به کویل چهار ردیفه به منظور بالا بردن ظرفیت حرارتی  دارای پلنیوم برگشت هوا با امکان...

  30,800,000 ریال
 • 28,500,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1399-04-14

   ظرفیت هوادهی: 800 CFM  دارای موتور سه سرعته برای ظرفیت های مختلف با کمترین صدا  برای تا 56 متر مربع (براساس شرایط)   ابعاد (ارتفاع، عرض، طول): 45 * 65 * 90 سانتیمتر   بدنه ساخته شده از ورق گالوانیزه سخت و محکم  دارای فن با قابلیت غلبه بر فشار استاتیکی تا 130 پاسکال  مجهز به کویل چهار ردیفه به منظور بالا بردن ظرفیت حرارتی  دارای پلنیوم برگشت هوا با امکان...

  28,500,000 ریال
 • 26,250,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1399-04-14

   ظرفیت هوادهی 200 CFM  برای تا 12 متر مربع (براساس شرایط)   ابعاد (ارتفاع، عرض، طول): 600*560*230 میلیمتر   دارای ظرفیت سرمایشی بالا با کویل سه ردیفه   دارای سه سرعت استاندارد با سطح صدای پایین   مجهز به شیر هواگیری با کاربری آسان  دارای تشت تقطیر از جنس گالوانیزه با شیب بندی مناسب  امکان ساخت در دو حالت برگشت هوا از زیر و برگشت هوا از پشت  دارای فیلتر...

  26,250,000 ریال
 • 24,400,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1399-04-14

   ظرفیت هوادهی 200 CFM  برای تا 12 متر مربع (براساس شرایط)   ابعاد (ارتفاع، عرض، طول): 600*560*230 میلیمتر   دارای ظرفیت سرمایشی بالا با کویل سه ردیفه   دارای سه سرعت استاندارد با سطح صدای پایین   مجهز به شیر هواگیری با کاربری آسان  دارای تشت تقطیر از جنس گالوانیزه با شیب بندی مناسب  امکان ساخت در دو حالت برگشت هوا از زیر و برگشت هوا از پشت  دارای فیلتر...

  24,400,000 ریال
 • 21,410,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1399-04-14

   ظرفیت هوادهی 200 CFM  برای تا 12 متر مربع (براساس شرایط)   ابعاد (ارتفاع، عرض، طول): 600*560*230 میلیمتر   دارای ظرفیت سرمایشی بالا با کویل سه ردیفه   دارای سه سرعت استاندارد با سطح صدای پایین   مجهز به شیر هواگیری با کاربری آسان  دارای تشت تقطیر از جنس گالوانیزه با شیب بندی مناسب  امکان ساخت در دو حالت برگشت هوا از زیر و برگشت هوا از پشت  دارای فیلتر...

  21,410,000 ریال
 • 20,510,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1399-04-14

   ظرفیت هوادهی 300 CFM  برای تا 20 متر مربع (براساس شرایط)   ابعاد (ارتفاع، عرض، طول): 550*780*230 میلیمتر   مناسب جهت نصب در انواع سقف کاذب با ارتفاع کم  دارای ظرفیت سرمایشی بالا با کویل سه ردیفه   دارای سه سرعت استاندارد با سطح صدای پایین   امکان ساخت در دو حالت برگشت هوا از زیر و برگشت هوا از پشت  مجهز به شیر هواگیری با کاربری آسان  استفاده از عایق در...

  20,510,000 ریال
 • 18,760,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1399-04-14

   ظرفیت هوادهی 300 CFM  برای تا 20 متر مربع (براساس شرایط)   ابعاد (ارتفاع، عرض، طول): 550*780*230 میلیمتر   مناسب جهت نصب در انواع سقف کاذب با ارتفاع کم  دارای ظرفیت سرمایشی بالا با کویل سه ردیفه   دارای سه سرعت استاندارد با سطح صدای پایین   امکان ساخت در دو حالت برگشت هوا از زیر و برگشت هوا از پشت  مجهز به شیر هواگیری با کاربری آسان  استفاده از عایق در...

  18,760,000 ریال
 • 18,540,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1399-04-14

   ظرفیت هوادهی 200 CFM  برای تا 12 متر مربع (براساس شرایط)   ابعاد (ارتفاع، عرض، طول): 600*560*230 میلیمتر   دارای ظرفیت سرمایشی بالا با کویل سه ردیفه   دارای سه سرعت استاندارد با سطح صدای پایین   مجهز به شیر هواگیری با کاربری آسان  دارای تشت تقطیر از جنس گالوانیزه با شیب بندی مناسب  امکان ساخت در دو حالت برگشت هوا از زیر و برگشت هوا از پشت  دارای فیلتر...

  18,540,000 ریال
 • 14,300,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1399-04-14

   ظرفیت هوادهی 300 CFM  برای تا 20 متر مربع (براساس شرایط)   ابعاد (ارتفاع، عرض، طول): 550*780*230 میلیمتر   مناسب جهت نصب در انواع سقف کاذب با ارتفاع کم  دارای ظرفیت سرمایشی بالا با کویل سه ردیفه   دارای سه سرعت استاندارد با سطح صدای پایین   امکان ساخت در دو حالت برگشت هوا از زیر و برگشت هوا از پشت  مجهز به شیر هواگیری با کاربری آسان  استفاده از عایق در...

  14,300,000 ریال