به گزارش تاسیسات نیوز، براساس مصوبات قانونی "برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلانشهرها "، (مطابق تصويب‌نامه هیأت وزیران مورخ ۹۵/۰۴/۰۲ به­ شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲ه‍ درخصوص تشکيل کارگروهي بر اجراي برنامه جامع کاهش آلودگي هواي کلان‌شهرها، تمامي دستگاه­هاي دولتي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات ­کشوري مصوب ۱۳۸۶ موظفند ظرف مدت شش ­ماه نسبت به اخذ معاينه ­فني موتورخانه‌هاي خود (موضوع استاندارد ملی ۱۶۰۰۰) از شرکت­هاي مورد تأييد سازمان ملي استاندارد ايران اقدام نمايند) معاینه فنی موتورخانه های مرکزی گرمایشی دستگاههای دولتی از سازمان ملی استاندارد ایران شروع شد.

 

 

 


انجمن صنعت تاسیسات افزود، پریچهر قزلباش ، مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد معیارهای مصرف انرژی و محیط زیست با اعلام اینکه اجرای این مصوبه ۹۰ درصد کاهش انتشار آلاینده ها و تا ۳۰ درصد کاهش میزان مصرف انرژی را به دنبال خواهد داشت گفت : اجرای این طرح که مسئولیت آن به عهده شرکتهای بازرسی تأیید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ایران (پیرو نامه شماره ۱۳۳۸۱۴ به تاریخ ۹۵/۱۱/۱۱ از سازمان ملی استاندارد به ادرات استاندارد استانی شرکت­های بهینه­ سازان صنعت تأسیسات و شرکت کیسان پایا سنجش معرفی گردیده­ اند و همچنین شرکتهای دیگری که در حال حاضر مشغول سپری کردن فرآیند اخذ این گواهی­نامه هستند که در آینده به لیست شرکتهای تأیید صلاحیت شده اضافه خواهند شد) است از ساختمان مرکزی سازمان ملی استاندارد ایران آغاز شد.

 

 

 

 


وی، دلایل انتشار آلاینده ­ها در موتورخانه ­ها را تجهیزات نامناسب و ناایمن، عدم رعایت اصول صحیح نصب و اجرا، بهره برداری، راهبری و نگهداشت نادرست، عدم بازرسی و نظارت کافی بر نحوه طراحی و ساخت و بهره برداری از موتورخانه ها عنوان و تأکید کرد که با اجرای این طرح حجم زیادی از مشکلات ناشی از آن رفع می شود.

 

 

 


طرح معاینه فنی موتورخانه ساختمانها براساس استاندارد ملی ۱۶۰۰۰ و هر ۶ ماه یکبار بصورت ادواری انجام می شود.