آغاز واریز وجه شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع در مرحله اول از ۸ صبح روز چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶ میباشد.

آغاز واریز وجه مرحله اول + جدول