به گزارش تاسیسات نیوز، تایوان اعلام کرده است که برنامه‌ای برای افزایش ظرفیت خورشیدی خود دارد تا بتواند از ظرفیت کنونی خود که ۳۴ / ۱ گیگا وات است به ظرفیت ۲۰ گیگا وات در سال ۲۰۲۵ برسد.

برنامه قبلی این کشور در زمینه انرژی خورشیدی رسیدن به ظرفیت انباشته ۷ / ۸ گیگا وات در سال ۲۰۲۰ بود. برنامه میانی هدف گذاری شده در حوزه خورشیدی برای این کشور رسیدن به ظرفیت انباشته خورشیدی ۵۲ / ۱ گیگا وات تا پایان سال ۲۰۱۸ و همچنین ظرفیت ۵ / ۶ گیگا وات تا سال ۲۰۲۰ می‌باشد.

برق نیوز گزارش داد، پیش بینی می‌شود که برنامه جدید به این کشور به روند تقاضای انرژی الکتریکی از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر کمک کند تا تامین این انرژی از طریق تجدید پذیر از ۸ / ۴ درصد در حال حاضر به ۲۰ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یاید. این درحالی است که برنامه ریزی شده تا سهم انرژی الکتریکی حاصل از زغال سنگ از میزان ۵ / ۴۵درصد به ۳۰ درصد کاهش یابد. از برنامه ۲۰ گیگا واتی پیش بینی شده، ۱۷ گیگا وات شامل پروژه‌های نصب روی زمین و ۳ گیگا وات باقیمانده نیز شامل پروژه‌های خورشیدی نصب بر بام ساختمان خواهد بود.

بر اساس آمار‌های رسیده تایوان در سال ۲۰۱۶ معادل ۳۶۸ مگا وات ظرفیت جدید خورشیدی به ظرفیت خود اضافه کرده است. این کشور برای رسیدن به ظرفیت ۲۰ گیگا وات باید معادل ۲ الی ۳ گیگا وات ظرفیت جدید خورشیدی مابین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵ به ظرفیت خود اضافه کند.