به گزارش تاسیسات نیوز، پروژه توسعه مرکز پایش زیست محیطی استان اصفهان توسط دکتر معصومه ابتکارمعاون رئیس جمهورو رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و با حضور معاون امورهماهنگی و عمرانی استانداری و مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان افتتاح شد.

در این پروژه افزایش سامانه های برخط واحد های بزرگ و شهرک های صنعتی استان اصفهان و نصب و راه اندازی افزون بر ۱۹۰ حسگر انجام شده است.

سیستم پایش لحظه ای پساب که در مرحله نخست در سال ۱۳۹۴ با ۷ واحد صنعتی راه اندازی شد امروز در فاز دوم با افزایش ۹ واحد پساب خروجی واحد های پساب صنعتی به صورت لحظه ای تکمیل و راه اندازی شد.

بدین ترتیب؛ مرکز پایش زیست محیطی استان اصفهان تعداد ۱۶ واحد صنعتی بزرگ و تصفیه خانه های شهرک های صنعتی را به صورت برخط و لحظه ای پایش می کند.