ه گزارش تاسیسات نیوز، شهردار منطقه ۱۰ پایتخت از راه اندازی ۲ بوستان انرژی با هدف استفاده کاربردی از فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش آلاینده‌های زیست محیطی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد.

عباس بابازاده افزود: این بوستان‌ها به منظور بکارگیری انواع نوآوری‌ها و تکنولوژی‌های سبز و پایدار راه اندازی شده اند.


ایرنا گزارش داد، وی اظهار کرد: احداث نیروگاه خورشیدی به منظور تبدیل انرژی خورشید به برق، ایجاد پمپ حرارتی زمین گرمایی در راستای تأمین سرمایش و گرمایش ساختمان بوستان نیلوفر، تامین روشنائی پایه چراغ‌ها توسط انرژی خورشید، تولید آب گرم از طریق نصب آبگرمکن خورشیدی از فعالیت‌های انجام شده در ۲ بوستان انرژی است.

بابازاده اجرای راهکارهای بهینه سازی انرژی، اصلاح الگوی مصرف و توسعه انرژی‌های نو را از مهمترین اهداف راه اندازی بوستان‌های انرژی برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: اتخاذ سیاست‌ها و راهکارهای مدیریت مصرف انرژی و آگاه سازی جامعه نسبت به محدودیت انرژی‌های موجود و توسعه انرژی‌های تجدید پذیر و پاک برای مقابله با تهدید کاهش منابع، ایجاد امنیت انرژی و کاهش آلودگی محیط زیست ضروری است.