سنگین ترین مبدل حرارتی کشور در شیراز طراحی و ساخته شد.

این مبدل حرارتی به وزن ۱۵۰ تن است که در مدت ۱۶ ماه توسط متخصصان داخلی در کارخانجات کولر هوایی آبان شیراز ساخته شده است. این مبدل حرارتی که برای نصب طرح پتروشیمی پردیس در عسلویه ساخته شده است امروز بارگیری شد.
رضا خیری مدیر عامل شرکت آبان شیراز گفت : مبدل حرارتی کار سرد کنندگی و خنگ کنندگی را بر عهده دارد و در آن گاز آمونیاک با دمای ۱۱۷درجه سانتیگراد وارد و با دمای ۴۷ درجه خارج میشود که این فرایند در واحدهای پتروشیمی از اهمیت بالایی برخوردار است.
مجری این طرح افزود : طراحی و ساخت مبدلهای حرارتی سنگین از دانش فنی و پیچیدگی های فنی و مهندسی بالایی برخوردار است که متخصصان کشور با دستیابی به دانش فنی آن ایران را در شمار معدود کشورهای سازنده در جهان قرار داده اند.
ساخت این مبدل حرارتی در کشور در مقایسه با قیمت ساخت آن در خارج از کشور ۷۰ درصد صرفه جویی ارزی به همراه داشته است . در این مبدل حرارتی ۵ هزار و ۴۶۱ لوله با آلیاژ ویژه که کار خنک کنندگی را انجام می دهد به کار رفته است.